DEKRA: Pełnomocnik ds. systemu zarządzania zgodnego z normą IATF 16949:2016

Czy wiesz, że:
– Wszystkie certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami ISO/TS 16949 STRACĄ WAŻNOŚĆ 15 września 2018 roku?
– Od 1 października 2017 roku wszystkie AUDITY firm branży Automotive powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi IATF 16949?

—————————————————————————————
SKORZYSTAJ Z 15% ZNIŻKI NA SZKOLENIE W SIERPNIU BR.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »
—————————————————————————————

Poznaj NAJNOWSZE WYMAGANIA dla systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg standardu IATF 16949:2016, łącznie z powiązanymi wymaganiami ISO 9001:2015;

zdobądź PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI w zakresie interpretowania wymagań przemysłu motoryzacyjnego w odniesieniu do własnej organizacji;

przygotuj się do pełnienia funkcji PEŁNOMOCNIKA ds. systemu zarządzania zgodnego z IATF 16949, podczas szkolenia DEKRA: „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania zgodnego z normą IATF 16949:2016”.

Program szkolenia
Dzień I

•    Wstęp i wymagania standardu IATF 16949:2016
•    Wprowadzenie do specyfiki motoryzacyjnej
•    System zarządzania jakością wg IATF 16949:2016 łącznie z ISO 9001:2015 – idea zmian
•    Podejście procesowe i myślenie oparte na ryzyku
•    Model PDCA
•    Omówienie wymagań standardu IATF 16949:2016 łącznie z ISO 9001:2015 jako integralną częścią wymagań IATF 16949:2016 (Kontekst organizacji, Przywództwo, Planowanie)
•    Identyfikacja procesów i zarządzanie przez cele. Skuteczność i efektywność procesów –  warsztaty
•    Analiza ryzyka na poziomie organizacji, procesów biznesowych, procesów produkcyjnych – warsztaty

Dzień II

•    Omówienie wymagań standardu IATF 16949:2016 łącznie z ISO 9001:2015 jako integralną częścią wymagań IATF 16949:2016 (Wsparcie, Działania operacyjne)
•    Warsztaty w zakresie powiązań procesów, wymagań IATF 16949:2016 oraz specyficznych wymagań klientów
•    Informacja o najpopularniejszych podręcznikach:
o    zaawansowane planowanie jakości – APQP,
o    zatwierdzanie wyrobów przez klienta – PPAP,
o    analiza systemów pomiarowych – MSA,
o    statystyczne sterowanie procesem – SPC,
o    zapobieganie błędom – FMEA,
o    specyficzne wymagania klientów – podręczniki dla dostawców – przykłady wymagań

Dzień III

•    Omówienie wymagań standardu IATF 16949:2016 łącznie z ISO 9001:2015 jako integralną częścią wymagań IATF 16949:2016 (Ocena efektów działania, Doskonalenie)
•    Planowanie auditów w organizacji – audity systemu, procesów, wyrobów – warsztaty
•    Proces kwalifikowania auditorów wewnętrznych i zewnętrznych – ćwiczenia
•    Identyfikowanie niezgodności – warsztaty
•    Działania poauditowe – działania korekcyjne i korygujące – metoda 8D i 5Why  – warsztaty
•    Egzamin

Dla kogo przygotowaliśmy to szkolenie?
Do udziału w szkoleniu zachęcamy wszystkich pracowników działów związanych z działalnością organizacji, wymagającą spełnienia wymagań specyfikacji technicznej IATF 16949:2016, którzy aspirują do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. systemu zarządzania zgodnego z normą IATF 16949:2016.

W jaki sposób prowadzone jest to szkolenie?
Szkolenie DEKRA ma charakter teoretyczno-warsztatowy, łącząc wykłady, dyskusje, warsztaty i ćwiczenia oraz analizy przypadków.
Szkolenie realizowane jest w godzinach: 8:00-16.00 w 3 kolejne dni robocze.

Kto prowadzi to szkolenie?
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener-auditor DEKRA, odpowiedzialny za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemów zarządzania w wielu firmach. W obszarze Automotive odpowiadał za systemy zarządzania oraz rozwój dostawców jako menedżer w międzynarodowym środowisku korporacyjnym. Znawca i praktyk w zakresie stosowania technik jakości, m.in.: SPC, FMEA, 8D, PPAP, MSA, VDA 6.3, VDA 6.5, KAIZEN, 5S, 5 Why, Lean, Poka-Yoke i wielu innych.

Jaki dokument otrzyma uczestnik szkolenia?
DEKRA potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania zgodnego z normą IATF 16949:2016” oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie IMIENNYM CERTYFIKATEM.
Certyfikaty DEKRA rozpoznawalne są na całym świecie, stanowiąc synonim jakości i wysokich kompetencji.
Uczestnik może zamówić dodatkowo certyfikat w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim lub innym.

Kiedy i gdzie odbędzie się to szkolenie?
Najbliższy termin, w jakich DEKRA planuje realizację szkolenia „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania zgodnego z normą IATF 16949:2016” to:
– 09-11.08.2017 r., Warszawa

Ile kosztuje to szkolenie?
Standardowa cena szkolenia „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania zgodnego z normą IATF 16949:2016” wynosi 2 449,00 zł netto / os.
W lipcu i sierpniu 2017 roku szkolenie oferowane jest w cenie promocyjnej, niższej o 15%.

Jak się zarejestrować na to szkolenie?
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:
https://szkolenia.dekra.pl/szkolenie/pelnomocnik-systemu-zarzadzania-iatf-16949

Podobne szkolenia DEKRA:
– 16949:2016 – wymagania nowej normy
– Wymagania normy IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015
– Auditor wewnętrzny IATF 16949 – szkolenie uzupełniające dla auditorów ISO/TS 16949
– Auditor Wewnętrzny IATF 16949
– Zatwierdzanie części w przemyśle motoryzacyjnym zgodnie z wymaganiami przemysłu niemieckiego wg VDA2
– Auditor Wewnętrzny Procesu według wymagań VDA 6.3
– Auditor Wewnętrzny Procesu i Wyrobu według wymagań VDA 6.3 i VDA 6.5
– MSA – analiza zmienności systemów pomiarowych
– PPAP – zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu
– APQP – zaawansowane planowanie jakości wyrobu
– Analiza przyczyn i skutków wad FMEA Procesu

Szczegółowe informacje o ww. szkoleniach dostępne są na stronie:
https://szkolenia.dekra.pl/katalog-szkolen/systemy-zarzadzania/motoryzacja