Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Autora Raportu podsumowującego pilotaż z wdrażania modelowego programu realizacji...

Polska Izba Motoryzacji poszukuje Autora Raportu podsumowującego pilotaż z wdrażania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w szkołach objętych...

Podsumowanie spotkania autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia)

w dniu 10 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez...

Spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia), 10.07.2019

Spotkanie autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji -  Dualny system kształcenia...

Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora załącznika do programu pnz

Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora załącznika do programu pnzPobierz O wynikach rozstrzygnięcia procesu rekrutacji zostaną Państwo powiadomieni mailowo do...

Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora matrycy (narzędzie monitorowania jakości kształcenia)

Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora matrycyPobierz O wynikach rozstrzygnięcia procesu rekrutacji zostaną Państwo powiadomieni mailowo do dnia 7.06.2019

Ruszył pilotaż „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

W dniu 29.04.2019 r. Polska Izba Motoryzacji otrzymała z Instytucji Pośredniczącej MEN ostatnią pozytywną opinię eksperta zewnętrznego dotyczącą modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu, opracowanego...

Podsumowanie Spotkania informacyjnego dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej...

w dniu 23 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół, którzy zadeklarowali gotowość uczestniczenia w pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki...

Obecnie trwa spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w ramach projektu realizowanego...

Spotkanie informacyjne dla Szkół dot. pilotażu 23.01.2019 r.

23.01.2019 w Warszawie, Hotel Warsaw Plaza ul. Łączyny 5 w godz. 10.00 - 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne „Pilotaż modelowego programu realizacji praktycznej nauki...

22.01.2019 spotkanie warsztatowe autorów modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz autorów zasad zapewnienia jakości...

W ramach projektu realizowanego przez Polska Izbę Motoryzacji „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, Konkurs nr POWR. 02.15.00-IP.02-00-001/18 w dniu 22.01.2019 r. zaplanowaliśmy spotkanie...

List polecający

PILOTAŻ DLA SZKÓŁ – Zapraszamy do współpracy

Szanowni Państwo, Zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w realizację projektu Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Ruszył projekt „dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

Listopad to zintensyfikowany czas pracy dla biura Polskiej Izby Motoryzacji w obszarze edukacja. Izba, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020...