Budowa/rozbudowa infrastruktury B+R przedsiębiorstw (CBR) – jak pozyskać wsparcie UE?

Jednym z ciekawszych programów dla przedsiębiorców jest program związany z budową lub rozbudową infrastruktury B+R z PO Inteligentny Rozwój (Działanie 2.1 PO IR). Tym bardziej, że o wsparcie mogą ubiegać się nie tylko firmy należące do sektora małych i średnich ale też duże.

W ostatnich dniach decyzją Ministerstwa Rozwoju konkurs został przedłużony z 31 października aż do 16 grudnia br. W trzecim już konkursie dla tego działania zaplanowano budżet w wysokości 460 mln PLN. Warto również dodać, że w przypadku dużych firm jest to przykład konkursu w którym mogą one dostać wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji.

Dofinansowanie udzielane jest na tworzenie lub rozwój zaplecza B+R poprzez m.in. zakup sprzętu, wyposażenia, licencji i innych wartości niematerialnych i prawnych służących prowadzeniu działalności B+R, w tym również na zakup lub wykonanie budynków. Wysokość wsparcia w zależności od rodzaju pomocy, wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść:
•    w zakresie infrastruktury do 70% wartości kosztów kwalifikowanych,
•    w zakresie prac rozwojowych do 45% wartości kosztów kwalifikowanych,
•    pomoc de minimis  do 45% wartości kosztów kwalifikowanych

Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln PLN, a maksymalna to 50 mln EUR.

Kluczowe czynniki sukcesu to m. in.:

•    agenda badawcza zawierająca informacje o planowanych projektach badawczych, kończących się innowacją produktową lub procesową,
•    potencjał firmy w obszarach, takich jak: zaangażowana kadra badawcza i zarządcza, doświadczenie w realizacji projektów badawczych, sposób zarządzania projektem i realizacją agendy badawczej,
•    udokumentowana współpraca z jednostką naukową,
•    nowe miejsca pracy B+R,
•    planowany wzrost nakładów B+R.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących ww konkursu, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl, gdzie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o tym, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach programu Centra B+R przedsiębiorstw.

 ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

Piotr Gadzinowski
Manager
Tel.: +48 22 324 5914
Kom.: +48 696 009 997
piotr.gadzinowski@taxand.pl
 Łukasz Kościjańczuk
Manager
Tel.: +48 22 324 5967
Kom.: +48 696 067 193
lukasz.koscijanczuk@taxand.pl

________________________________________________________________________________

O Crido Taxand

Crido Taxand jest pierwszą na polskim rynku firmą konsultingową, która nie łączy usług doradczych i audytorskich, działającą w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku.  Od początku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 160-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmują najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.