Branża motoryzacyjna pracuje pełną parą

Z najnowszych styczniowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ogólny klimat koniunktury w branży motoryzacyjnej wynosi aż +16,5, podczas gdy w całym sektorze przemysłowym wartość tego wskaźnika to zaledwie +2,7.

Tak pozytywne nastroje przedsiębiorców w automotive nie dziwią. Motoryzacja od początku roku ruszyła z kopyta, odbijając się od końcoworocznego spowolnienia. Nastroje podbijają bardzo dobre dane podsumowujące 2016 rok – Polska Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych podała, że motoryzacja pod względem wartości inwestycji była najbardziej dynamicznym sektorem w ostatnim roku.

Aż 916,67 mln euro wyniosła wartość inwestycji w sektorze motoryzacyjnym w 2016 roku. Tym samym udział automotive w nakładach inwestycyjnych wyniósł aż 52 proc. całości. W sumie zaczęto realizować aż 34 projekty. I choć liczba inwestycji była większa w sektorze usług nowoczesnych dla biznesu, czyli BSS (80) ich wartość była zdecydowanie niższa i nie przekroczyła 160 mln euro. Również pod względem zatrudnienia to motoryzacja okazała się jednym z dominujących sektorów, gdzie dzięki nowym inwestycjom zatrudnienie znajdzie ponad 11 tys. osób.

Duża liczba inwestycji przekłada się na wielkość polskiego rynku części samochodowych, który utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak wynika z najnowszych danych Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, roczne przychody firm produkujących części motoryzacyjne oscylują w Polsce wokół 17 mld euro, z czego 11 mld euro to przychody osiągane z eksportu. W Europie nasz kraj plasuje się obecnie na dwunastej pozycji pod względem wartości eksportowanych części motoryzacyjnych, z udziałem na poziomie ok. 3 proc.

Źródło: www.interia.pl