Bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC

Kierowcy mają być zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Kierowcy w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC – o ile nie zamierzają przekraczać granicy. Po zmianach w przepisach policja będzie weryfikowała dane o aucie w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Co ważne papierowa forma dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC nie zostanie zlikwidowana. Nadal jednak będą groziły kary za brak m.in. dokumentu prawa jazdy, ale nie będzie to już dotyczyło polisy OC i dowodu rejestracyjnego.

Realne jest, aby nowe przepisy zaczęły funkcjonować w drugiej połowie roku. Ogłoszenie dokładnej daty ma nastąpić z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Do polskich rejestrów nie będą miały dostępu zagraniczne służby, a dla nich jedyną formą weryfikacji danych o pojeździe nadal pozostaną papierowe dokumenty.

Obecnie za brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, na kierowcę nakładany jest mandat karny w wysokości 50 zł. Oznacza to, że jeśli kierujący nie posiada przy sobie papierowej wersji polisy OC i dowodu rejestracyjnego, musi liczyć się z karą w wysokości 100 zł.