BASF Polska wśród najbardziej znaczących inwestorów

Ponad 712 miliardów złotych, średnio 26 miliardów złotych rocznie. To całkowita suma bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, według raportu: „Co przyniosły inwestycje zagraniczne?” „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w ostatnim ćwierćwieczu”, przygotowany przez centrum analityczne Polityka Insight z inicjatywy 14 międzynarodowych izb bilateralnych. Raport stanowił także podstawę do dyskusji, która odbyła się 18 maja we Wrocławiu – na Dolnym Śląsku, który jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych w całym kraju. Podczas dyskusji swoją perspektywę zaprezentowała firma BASF Polska – jeden z największych inwestorów w regionie w ostatnich latach.

Dobre wyniki w skali całej Polski, dobre wyniki Regionu

W 2016 roku Polska zajęła 5 miejsce w Europie pod względem wpływów z bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Międzynarodowe raporty zwracają uwagę na stabilność ekonomiczną kraju, dobrze wykształcone i kompetentne kadry, oraz duży rynek wewnętrzny.

Dobry klimat inwestycyjny w Polsce potwierdzają również wyniki regionów. Dolny Śląsk jest dowodem na to, że warto inwestować w kraju. W 2014 roku Województwo Dolnośląskie przyczyniło się do wzrostu PKB na poziomie 8,5%, zajmując pod tym względem drugie miejsce w Polsce. Z perspektywy inwestujących tu firm jest to jeden z trzech najbardziej atrakcyjnych i przyjaznych inwestorom zagranicznym regionów Polski.

Pośród najwyżej cenionych zalet Dolnego Śląska, które były podkreślane podczas dyskusji warto podkreślić między innymi: wysoki poziom rozwoju gospodarczego, liczne lokalizacje na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, oferującej dobre warunki dla inwestorów, wysoce korzystne położenie geograficzne, dobrze rozwiniętą infrastrukturę, wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, wiele instytucji kształcenia wyższego. Właśnie takie cechy budują potencjał inwestycyjny. Jak wskazywali uczestnicy debaty – jest to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu zarówno lokalnych władz, jak i całego społeczeństwa.

„Firma BASF zainwestowała 150 mln Euro w produkcję katalizatorów w Środzie Śląskiej niedaleko Wrocławia. Dzisiaj zatrudniamy tu około 500 osób. Kiedy podejmujemy decyzję o zlokalizowaniu inwestycji, w pierwszej kolejności rozważamy twarde fakty, przemawiające za atrakcyjnością inwestycyjną. Między innymi: wielkość rynku, poziom popytu i wzrostu gospodarczego, aspekty logistyczne i transportowe w całym łańcuchu dostaw oraz dostępność wysoko wykwalifikowanych Pracowników.

Doceniamy również współpracę z naszymi regionalnymi Partnerami, którzy tu, w Środzie Śląskiej, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, od samego początku byli otwarci wobec naszych działań i również dzisiaj cieszymy się z dobrych relacji z Nimi. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe fakty, możemy z całą pewnością powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z lokalizacji, którą wybraliśmy”

Poprzez inwestycję w zakład produkcji katalizatorów w 2014 roku firma BASF silnie zaznaczyła swoją obecność w Środzie Śląskiej i na Dolnym Śląsku. Dzięki wsparciu ze strony partnerów biznesowych oraz zaangażowaniu pracowników, zakład w Środzie Śląskiej dostarcza innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Katalizatory produkowane przez BASF odpowiadają dzisiejszym wymogom środowiskowym oraz są zgodne z najsurowszymi normami dotyczącymi emisji spalin, łącznie z Euro 6/VI, która weszła w życie w 2014 roku. Katalizatory produkowane tutaj są dostarczane do producentów samochodów w całej Europie. We wrześniu 2015 r. produkcja przekroczyła pierwszy milion sztuk.

Firma Partnerem lokalnej społeczności

Jako firma zaangażowana społecznie, BASF Polska kieruje swoje działania również bezpośrednio do lokalnej społeczności, ogniskując je wokół promowania edukacji. Obecnie BASF jest Partnerem dwóch laboratoriów w Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Ponad 25 000 dzieci i młodzieży z Wrocławia oraz całego Dolnego Śląska bierze udział każdego roku w prowadzonych tam zajęcia. Pokazuje to, iż lokalna społeczność docenia tego typu inicjatywy. Ponadto, w 2016 r. BASF Polska otworzyła partnerską pracownię chemiczną oraz objęła patronatem klasę o profilu monter mechatronik w Środzie Śląskiej.

W kwietniu zakład produkcji katalizatorów BASF zorganizował również drugi Dzień Otwarty dla lokalnej społeczności oraz osób zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwie. W ten sposób – poprzez działalność biznesową oraz aktywności skierowane do mieszkańców Regionu, BASF Polska promuje innowacje, zrównoważony rozwój, oraz wspiera edukację w zakresie chemii. Łączenie zaangażowania przedsiębiorców na różnych polach działań – zarówno biznesowych, jak i społecznych – buduje dodatkową wartość Regionu.

“BASF Polska wspiera wzrost atrakcyjności regionu nie tylko z ujęciu biznesowym. Wnosimy wkład w rozwój Dolnego Śląska w szerokiej perspektywie. Wiele z naszych działań skierowanych jest bezpośrednio do ludzi, do społeczeństwa. Laboratoria chemiczne dla dzieci we wrocławskim Humanitarium, partnerska pracownia chemiczna, patronat nad klasą o profilu monter mechatronik w Środzie Śląskiej – są to tylko przykłady, które wyrażają nasze strategiczne założenia: gdy inwestujemy w Regionie, stajemy się również członkiem lokalnej społeczności”.

Źródło: www.warsztat.pl