Bardzo dobre wyniki Mitsubishi w pierwszym kwartale

Firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ogłosiła bardzo dobre wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2018, który kończy się 31 marca 2018 r.

Wyniki finansowe za 1 kwartał roku fiskalnego 2018

Mitsubishi Motors ogłosiło wzrost przychodów netto w pierwszym kwartale 2018 o 27.0% w stosunku do roku poprzedniego, co daje 560 mld jenów. Zysk operacyjny wzrósł do 28,1 miliarda jenów, z 20,6 miliarda jenów w tym samym okresie roku 2017 (o 36,4% rok do roku), przy marży operacyjnej 5,0%. Firma wygenerowała w ciągu ostatnich trzech miesięcy zysk netto w wysokości 28.2 miliarda jenów (wzrost rok do roku o 22.6%).

(miliardy jenów) Kwartał I, 3 miesiące (kwiecień – czerwiec )
FY2017FY2017 FY2018FY2018 Zmiana (rok do roku)
Wolumen sprzedaży
(w tysiącach egz.)
241 292 +51
Sprzedaż netto 440,9 560,0 +119,1

Zysk operacyjny
(Marża operacyjna)

20,6
(4,7%)
28,1
(5,0%)
+7,5
(+0,3%)
Zysk przed podatkiem 29,0 33,4 +4,4
Zysk netto *1 23,0 28,2 +5,2

 

* Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Globalna wielkość sprzedaży w 1 kwartale roku fiskalnego 2018 wzrosła w stosunku rocznym o 21% do 292 000 egzemplarzy.

Sprzedaż w regionie ASEAN wzrosła o 28% do 69 000 egzemplarzy, ze względu na zamówienia pick‑upów w Tajlandii i sukces nowego XPANDERA, który minionej jesieni został wprowadzony na rynek w Indonezji.

W Chinach sprzedaż wzrosła o 50% rok do roku, do 36 000 sztuk, jako rezultat dużego popytu na produkowanego na miejscu Outlandera.

Sprzedaż w Ameryce Północnej wzrosła o 25% rok do roku, osiągając 45 000 sztuk. Wzrost ten był napędzany przez stałe zainteresowanie modelami Outlander PHEV i Eclipse Cross, które zostały wprowadzone w drugiej połowie 2017 roku.

Prognoza dla roku fiskalnego 2018

Prognozy MMC dla roku 2018 przedstawiono poniżej. Firma Mitsubishi Motors Corporation zdecydowała się nie wprowadzać zmian w prognozach przedstawionych na giełdzie w Tokio w maju 2018 roku.

(miliardy jenów) Rok fiskalny (kwiecień – marzec)
FY2017

aktualne

FY2018FY2018
prognoza
Zmiana

Wolumen sprzedaży
(w tysiącach egz.)

1 101 1 250 +149
Sprzedaż netto 2 192,4 2 400,0 +207,6

Zysk operacyjny
(Marża operacyjna)

98,2
(4,5%)
110,0
(4,6%)
+11,8
(+0,1%)
Zysk przed podatkiem 110,1 125,0 +14,9
Zysk netto *1 107,6 110,0 +2,4

* Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Osamu Masuko, Prezes i Dyrektor Zarządzający Mitsubishi Motors, powiedział – „W drugim roku obecnego Planu Średnioterminowego (MTP) udało nam się dobrze rozpocząć realizację naszych celów dotyczących zarówno wzrostu, jak i rentowności. Będziemy dążyli do osiągnięcia naszych celów i nadal dokonywali niezbędnych inwestycji, by nadal budować fundament naszego wzrostu.”

Źródło: www.mototarget.pl