Raport Wynagrodzeń Branży Motoryzacyjnej w Polsce – II edycja

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiej Izby Motoryzacji oraz Goldman Recruitment mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji badania poziomu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w branży motoryzacyjnej w Polsce. Raport przygotowywany jest pod Patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Wyniki badania zostaną przedstawione w formie bezpłatnego raportu, uzupełnionego o dodatkowe materiały publicystyczne związane z tematyką kapitału ludzkiego w branży, stworzone z udziałem Dyrektorów i Prezesów polskiego środowiska motoryzacyjnego. Premiera raportu odbędzie się na corocznym wydarzeniu branżowym – AutoEvent 2018.

Celem powstania tego dwujęzycznego raportu jest dostarczenie firmom motoryzacyjnym  w kraju i na świecie wiarygodnego narzędzia, które przybliży trendy panujące na rynku pracy oraz odda faktyczny koszt zatrudniania i utrzymania pracowników w Polsce, będąc wartościową pomocą w podejmowaniu decyzji strategicznych, inwestycyjnych i związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Drugim celem jest propagowanie branży motoryzacyjnej wśród absolwentów uczelni technicznych i specjalistów w Polsce i za granicą, jako przyszłościowej i rozwojowej ścieżki kariery, która prowadzi do rozwoju osobistego oraz pozwala na realizowanie siebie i godny standard życia.

Przesłane dane wykorzystywane będą wyłącznie zbiorczo i jedynie w celu stworzenia Raportu Wynagrodzeń, natomiast ich poufność poświadczona będzie dodatkowo trójstronną umową o  poufności.

Polska Izba Motoryzacji jest organizacją samorządu gospodarczego zarejestrowaną na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych. Powstała w 1994 roku i skupia przedstawicieli szeroko rozumianego lobby sektora motoryzacyjnego.

Goldman Recruitment (MBE Group Sp. z o.o.) jest polską firmą doradztwa personalnego wyspecjalizowaną w metodologii executive search oraz w wyszukiwaniu i selekcji kandydatów na stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i dyrektorskie w obszarze branży motoryzacyjnej, finansów, sprzedaży, marketingu oraz IT.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, a przez to, do zwiększenia wiarygodności i jakości przygotowywanego narzędzia, które, mamy nadzieję, przysłuży się również Państwu.

Z poważaniem

Magdalena Szczypińska                               Piotr Falfus
Dyrektor Biura                                                Associate Manager, Engineering & Supply Chain
Polska Izba Motoryzacji                                  Goldman Recruitment

UMOWA ZACHOWANIU POUFNOŚCI_MBE_PIM

ANKIETA_BADANIE_2018