Amerykański inwestor poszukuje polskiej firmy

Amerykański inwestor poszukuje firmy w Polsce  z obszaru tłoczenia metalu (metal stamping) w celach akwizycyjnych. Priorytetem są tłocznie z polskim kapitałem najlepiej o charakterze firmy rodzinnej.

Wymagania co do zakładu:

–  min. 3-5 pras o nacisku 300-600 ton,
– przyzakładowa narzędziownia,
– certyfikaty

Klient (branża automotive) zainteresowany jest zakupem, przejęciem udziałów większościowych bądź ew. zawiązaniem Joint Venture

Brak jest wymagań minimalnych odnośnie do wielkości obrotu czy liczby zatrudnionych pracowników.

Więcej informacji:

Marcin Fabianowicz
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
tel.: 22 334 99 03
kom.: 692 497 862
marcin.fabianowicz@paih.gov.pl