ABAX: Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku technologicznym

ABAX zainicjował nowy program szkoleniowy, którego celem jest wzmocnienie pozycji kobiet w organizacji oraz w sektorze technologicznym.

ABAX, wiodący dostawca rozwiązań wirtualnej sieci łączącej miejsca pracy, jest przekonany, że równość między pracownikami, podobnie jak równouprawnienie kobiet i mężczyzn, jest bardzo ważne w firmie. 40% pracowników ABAX jest płci żeńskiej, jednak obecnie w Zarządzie grupy zasiadają tylko dwie kobiety.

Mając to na uwadze, ABAX opracował nowy program szkoleniowy „The Girl Power Initiative”, którego celem jest identyfikacja i rozwój kobiet z potencjałem przywódczym w organizacji. Efektem końcowym ma być promocja i stworzenie neutralnego pod względem płci środowiska biznesowego w ABAX.

– Inicjatywa ta jest częścią dążenia do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych, ponieważ wiemy, że grupy złożone zarówno z kobiet, jak i mężczyzn, są bardziej efektywne i dochodowe, mówi Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer w ABAX Group.

  • Kobiety na ogół również lepiej radzą sobie z postrzeganiem trzech różnych perspektyw w większości organizacji: pracowników, klientów i właścicieli.

The Girl Power Initiative to roczny program, który zapewnia uczestniczkom możliwość rozwoju zawodowego i osobistego. Obejmuje on również członkostwo w zarządach spółek zależnych ABAX Group oraz rozmaite szkolenia z zakresu zarządzania.

Pracownice ABAX miały możliwość zgłoszenia lub nominacji koleżanki do programu, a do udziału w projekcie wybrano łącznie 16 kobiet w wieku 24-46 lat.

– Zgłosiłam się do Girl Power Initiative, ponieważ chcę rozwijać swoje umiejętności oraz mieć możliwość dzielenia się swoją wiedzą z innymi uczestniczkami programu. Uważam, że program jest wspaniałą okazją, aby nawiązać nowe, wartościowe kontakty oraz daje możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.  Jest mi niezmiernie miło, że mogę brać udział w tym programie, mówi Beata Kaniok-Jensen, Marketing Coordinator w ABAX Poland.

– Uważam, że program Girl Power to wspaniała inicjatywa, która daje większe możliwości kobietam na rynku pracy w dalszym ciągu zdominowanym przez mężczyzn. Mam nadzieję, że innowacyjne podejście ABAX Group zainspiruje inne międzynarodowe korporacje do wdrażania podobnych projektów, mówi Katarzyna Wilanowska, Operations Manager w ABAX Poland.

– Rozpoczęcie programu szkoleniowego było bardzo udane i z niecierpliwością czekamy na to, jak uczestniczki będą się rozwijać i przyjmować nową, odmienną rolę, zarówno na swoich dotychczasowych stanowiskach, jak i w firmie jako całości, mówi Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer w ABAX Group.

Aby uzyskać więcej informacji:

  • Bruce Atle Karlsen, CPO, ABAX Group, +47 930 0 5747, karlsen@abax.no
  • Sandra Lindberg, CMO, ABAX Group, +47 469 53 705, sal@abax.no
  • Beata Kaniok-Jensen uczestnik programu oraz Marketing Coordinator w ABAX Poland, +47 908 59 450, kaniokjensen@abax.no
  • Katarzyna Wilanowska uczestnik programu oraz Operations Manager w ABAX Poland, +48 696 513 713, katarzyna.wilanowska@abax.net.pl