23.06.2017 r. Szkolenie: Wykorzystanie programów komputerowych w likwidacji szkód komunikacyjnych

Wykorzystanie programów komputerowych w likwidacji szkód komunikacyjnych z uwzględnieniem wytycznych KNF

PROGRAM SZKOLENIA

1. Prezentacja programów: Eurotax, Audatex, INFO-EKSPERT.
Eurotax: kalkulacja kosztów naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdu, kalkulacja kosztów naprawy z uwzględnieniem części alternatywnych, wy-cena wartości rynkowej.
Audatex: kalkulacja kosztów naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdu, kalkulacja kosztów naprawy z uwzględnieniem części alternatywnych.
INFO-EKSPERT: wycena wartości rynkowej w dniu szkody, wycena szkody całkowitej.
2. Nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych w ocenie rzecznika ubezpieczonych.
Nieprawidłowości w interpretacji zapisów art. 363 Kodeksu Cywilnego przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
Nie respektowanie wytycznych KNF – Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 grudnia 2016 roku, dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych.
Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, wskazujące na nieprawidłowości postępowania zakładów ubezpieczeń, np. zastępowanie oryginalnych części zamiennikami, zaniżanie wartości szkody z powodu tzw. amortyzacji, zaniża-nie stawki za roboczogodzinę naprawy.

DATA SZKOLENIA: 23.06.2017 r. (piątek)

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 127 sala nr 208

GODZINY SZKOLENIA: godz. 9:30 – 17:30

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CENA: 300 zł brutto za osobę