2019 to przyjazny rok dla innowacji

Poznaliśmy plan naborów w ramach PO Inteligentny Rozwój oraz PO Polska Wschodnia na cały 2019 rok. Są to najpopularniejsze programy, z których przedsiębiorcy mogą sfinansować swoje projekty. W przypadku PO Inteligentny Rozwój imponująca liczba konkursów (aż 27 )oraz łączna kwota ich budżetów (min. 6,1 mld PLN) stworzy olbrzymie możliwości zarówno w obszarze projektów badawczo-rozwojowych jak i inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o PO Polska Wschodnia to ponownie możemy liczyć na dwa konkursy wspierające innowacyjne inwestycje z budżetami w wysokości niemal 600 mln PLN.

Wśród zaplanowanych na 2019 r. konkursów z PO IR znalazły się te najpopularniejsze, czyli:

  • Szybka Ścieżka (1.1.1 PO IR): konkurs połączony dla MŚP i dużych przedsiębiorstw. W 2019 r. można liczyć na 2 konkursy (1 kwietnia – 1 lipca oraz 16 września – 16 grudnia | budżet każdego z konkursów 1,1 mld PLN). W ramach pierwszego naboru wniosków zdecydowano wyodrębnić 50 mln PLN na projekty wpisujące się w założenia rządowego programu Dostępność+. Dodatkowe 50 mln wygospodarowano na projekty MŚP dysponujące certyfikatem Seal of Excellence. Łącznie w budżecie Szybkiej Ścieżki w 2019 r. dostępnych będzie zatem 2,25 mld PLN.
  • Programy sektorowe NCBiR (1.2 PO IR): W 2019 r. możemy liczyć na uruchomienie jedynie trzech naborów: GameInn (15 marca – 14 czerwca | 100 mln PLN), InnoStal (15 maja – 18 sierpnia | 190 mln PLN) i InnoShip (17 czerwca – 16 września | 200 mln PLN)
  • Centra badawczo-rozwojowe (2.1 PO IR): na wsparcie inwestycyjne mogą liczyć również firmy planujące inwestycje w rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. W konkursie zaplanowanym w terminie od 11 marca do 30 kwietnia dostępnych będzie min. 400 mln PLN.
  • Badania na rynek (3.2.1 PO IR): zaplanowano dwa konkursy w ramach Badań na rynek – pierwszy z nich, z łącznym budżetem wynoszącym aż 1,5 mld PLN, zostanie przeprowadzony w okresie od 25 marca do 8 maja (850 mln w ramach konkursu ogólnego, 550 mln PLN dedykowane inwestycjom na obszarze miast średnich oraz 100 mln przeznaczone na projekty na rzecz dostępności). Na jesieni (1-31 października) zaplanowana jest druga runda konkursowa, której budżet zostanie określony w terminie późniejszym. Do 26 kwietnia trwać będzie ogłoszony jeszcze w tym roku popularny konkurs Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 PO IR / 350 mln PLN budżetu).

Wśród pozostałych, atrakcyjnych z punktu widzenia wnioskodawców konkursów, w 2019 r. można liczyć na uruchomienie m.in. Bonów na innowacje (2.3.2 PO IR), programu wsparcia ochrony własności przemysłowej (2.3.4 PO IR), konkursu Desing dla przedsiębiorców (2.3.5 PO IR), programu wsparcia MŚP w promocji marek produktowych „Go to Brand” (3.3.3 PO IR) czy Projektów aplikacyjnych (4.1.4 PO IR).

Pełny harmonogram konkursów PO IR dostępny jest na stronach POIR.

W przypadku PO PW warto wskazać:

  • Inwestycje w MŚP (Podziałanie 1.3.1): w porównaniu do 2018 roku, zwiększono budżet ze 100 do 120 mln złotych.
  • Wzór na konkurencję (Działanie 1.4): konkurs dwuetapowy z sumarycznym budżetem w wysokości 455 mln PLN. Nabór w ramach Etapu II będzie trwał praktycznie cały czas a zakończenie zaplanowano w lipcu 2020 roku.

Pełny harmonogram konkursów PO PW dostępny jest na stronach POPW

Magdalena Kosewska-Kwaśny, Partner ( Magdalena.Kosewska@crido.pl )

Łukasz Kościjańczuk, Senior Manager(lukasz.koscijanczuk@crido.pl )

Crido Business & Innovation Consulting

www.dotacjenainnowacje.taxand.pl